Opera BOMBANA Valentine’s Day Degustation Menu

在情人节携手走进Opera BOMBANA,已成了爱人们无声的仪式感。选一席足够隆重的罩衫和灵巧的配饰,洋溢着爱意的脸庞,在灯光里晕染出流光溢彩的光芒,一切都恰到好处。

Opera BOMBANA Valentine’s Day Degustation Menu

迴響已被關閉。